Ο χώρος μας διατίθεται για κάθε κοινωνική εκδήλωση έως 200 άτομα.