Παραδοσιακό πανηγύρι στο Δρυόβουνο Βοΐου, 5 και 6 Αυγούστου 2019.

Με το Κοζανίτικο Τακίμι

Τραγούδι Στέλιος Παπαδήμος