Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή Κοζάνης από τον Σύλλογο του χωριού.