Πέμπτη & Παρασκευή 22 & 23 Αυγούστου «Πανηγύρι 2019» στα Πλατάνια Κοζάνης.