Ο Βασίλης Ράλλης live στο Factory στην Φλώρινα, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου .