Οι «Άνω Κάτω» την Τετάρτη 14 Αυγούστου στο Campo Paradiso στα Σέρβια