Μιχάλης Χατζηγιάννης live
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΚΥΚΛΟΝ
RSV 6970977837

Είσοδος με ποτό 10€ / Τιμή φιάλης 90 €