Πλούσιες εκδηλώσεις στα Ζήσεια 2019 στην Ανω Κώμη Κοζάνης

14 Αυγούστου – Λαϊκή βραδιά με το Σταύρο Φωτιάδη

15 Αυγούστου – Δημοτική βραδιά με το Σάκη και Κώστα Τσιοτίκα

16 Αυγούστου – Δημοτική βραδιά με το Γιάννη Γρίβα