Ο Δημήτρης Μπάσης στο Le Roi την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου