Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα: Αναβίωση του εθίμου Κοτσαμάνια-Μωμόγεροι, τη Δευτέρα 6/1

Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα: Αναβίωση του εθίμου Κοτσαμάνια-Μωμόγεροι, τη Δευτέρα 6/1.