Έναρξη για το Δίχορδο live στην Κοζάνη, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου .